KonstiX KonstiX esittely KonstiX uutiset


Konstailematonta meininkiä vuodesta 1997 lähtien

 

Osuuskunta Konsti X perustettiin Kuopiossa vuonna 1997.

 

Perustajajäseninä oli Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemiasta vastavalmistuneita keramiikka- ja tekstiilialan AMK-artenomeja ja muutoin alalla jo vaikuttaneita tekijöitä.

 

Osuuskunnan perustamisen aikoihin nähtiin tärkeäksi työllistyä alalla omin ehdoin, tukea jäsenten taiteellisempaakin puolta, ja ennen kaikkea mahdollistaa työnteko jokaisen omakohtaisista lähtökohdista.

 

Läheinen tukiverkosto, yhteistyön mahdollisuus ja toimiminen osuuskunnassa myös muiden erilaisten töiden ohella koettiin tarpeelliseksi ja toimivaksi ratkaisuksi.

 

Tärkeitä yhteisiä projekteja Osuuskunta Konstilla ovat olleet mm. yhteiset näyttelyt niin Kuopiossa kuin muuallakin päin Suomea, esittäytyminen messuilla ja esimerkiksi osallistuminen yhdessä erilaisiin myyntitapahtumiin mm. joulun alla ja kesäaikaan.

 

Käsityöläisyyttä ja taiteilijuutta
muotoilua, teknistä taituruutta
näkemystä ja näppituntumaa
ammattitaitoa, kokemusta
ohjausta ja opetusta
yhteisöllistä yrittäjyyttä
”Konsti” tekstiiliä, puuta, keramiikkaa työstää
näyttelee, runoilee, sanailee
tekee musiikkia
valokuvaa, kuvaa käsittelee
pintoja hiekkapuhaltaa”